משרד האנרגיה מוביל:

התגייסות של כל משרדי הממשלה להאצת פריסת אנרגיות מתחדשות בישראל

ממשלת ישראל אישרה (ספטמבר 2022) את הצעת המחליטים הייעודית של משרד האנרגיה בנושא אנרגיות מתחדשות, זאת כהמשך לצעדים הרבים ולמאמץ הנרחב של המשרד לעבור לייצור חשמל נקי יותר. בין היתר:

 

 – גופי הממשלה יידרשו לקבוע תנאי שירות ולוחות זמנים (SLA) ליצור ודאות ושקיפות ליזמי האנרגיות המתחדשות.

– תיבחן האפשרות לחייב הקמת מתקני אנרגיה מתחדשת על כל בנייה חדשה, שאינה למגורים.

– צוות ממשלתי רחב יפעל לפתרון חסמים לקידום רשת הולכת החשמל, בין היתר בכדי שיהיה אפשר לקלוט עוד אנרגיה מתחדשת ולפזר אותה ברחבי הארץ.

– יצור אנרגיה מתחדשת תהיה מעתה שיקול בתכנון והקמה של כל פרויקטי התשתית והבנייה שמקדמת הממשלה.

– כ-70 חברות ממשלתיות יבחנו כיצד לשלב אנרגיה מתחדשת והתייעלות באנרגיה בנכסים ובתשתיות שלהן.

– הקמת צוות אנרגיות המתחדשות ברשויות המקומיות, לתועלת הרשות, התושבים והסביבה.