מדליקים את העתיד

מהפכת ה-PPA הדו-צדדית של ישראל מאיצה את אימוץ האנרגיה המתחדשת

ממשלת ישראל הציגה הוראות חדשות המתירות הסכם PPA דו-צדדי בין יצרני חשמל עצמאיים ללקוחות סופיים.

לפי איתן פרנס (איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל) – הכללים החדשים חלים רק על תחנות כוח המחוברות לרשת המתח הגבוה, שבישראל היא בין 620 קילוואט ל-16 מגוואט.חוזים אלו ייסגרו בסביבת שוק חופשי ללא התערבות כלשהי מצד גופים ממשלתיים.
הכנסת הוראות הסכם רכישת חשמל דו-צדדי (PPA) בישראל מאפשרת ליצרני חשמל עצמאיים וללקוחות סופיים להתקשר בהסכמים ישירים לרכש חשמל. להחלטה זו השלכות רחבות היקף, כולל הגברת הבחירה באנרגיה, יציבות מחירים, אימוץ מואץ של אנרגיה מתחדשת, צמיחה כלכלית, יצירת מקומות עבודה וחדשנות טכנולוגית. היכולת של לקוחות לבחור את יצרני החשמל שלהם ולהתקשר בחוזים ארוכי טווח מטפחת תחרות, תומכת ביעדי קיימות וממריץ את הפיתוח של מגזר אנרגיה גמיש וחדשני.

הכנסת הוראות חדשות המאפשרות הסכמים דו-צדדיים של הסכם רכישת חשמל (PPA) בין יצרני חשמל עצמאיים ולקוחות סופיים בישראל יכולה להיות בעלת מספר השפעות על המשתמשים ועל הקהילה הרחבה יותר. הנה כמה השפעות אפשריות:

תחרות מוגברת: מתן אישורי PPA דו-צדדיים מאפשר ללקוחות סופיים ליצור קשר ישיר עם יצרני חשמל עצמאיים כדי לרכוש את החשמל שלהם. הדבר מאפשר שוק תחרותי יותר, מה שעשוי, בסופו של דבר, להוביל לתמחור תחרותי יותר ולמבחר אפשרויות גדול יותר של ספקי אנרגיה וחשמל עבור הלקוחות. משתמשים יכולים לבחור את יצרן החשמל המתאים ביותר להעדפותיהם, כגון מקורות אנרגיה מתחדשים או תנאים חוזיים ספציפיים.

יציבות מחירים ותכנון ארוך טווח: הסכם PPA דו צדדי כולל לרוב חוזים ארוכי טווח, שיכולים לספק יציבות מחירים הן ליצרני החשמל והן ללקוחות. יצרני חשמל עצמאיים יכולים להבטיח אפיקי הכנסה ולתכנן את הפעילות וההשקעות שלהם בהתאם. מצד שני, לקוחות יכולים ליהנות מעלויות אנרגיה הניתנות לחיזוי, המאפשרות תקצוב ותכנון פיננסי טובים יותר.

אימוץ אנרגיה מתחדשת: ההוראות החדשות יכולות לתמרץ פיתוח של פרויקטים עצמאיים של אנרגיה מתחדשת. יצרני חשמל עצמאיים המתמחים באנרגיה מתחדשת, כמו אנרגיה סולארית או רוח, עשויים למצוא את זה אטרקטיבי יותר להיכנס להסכם PPA דו-צדדי עם לקוחות. זה יכול להאיץ את המעבר למקורות אנרגיה נקיים, לעזור לעמוד ביעדי הקיימות ולהפחית את פליטת גזי חממה.

צמיחה כלכלית ויצירת מקומות עבודה: הרחבת תוכניות PPA דו-צדדיות יכולה לעודד השקעות במגזר האנרגיה, כולל פרויקטים של אנרגיה מתחדשת. זה יכול להוביל לצמיחה כלכלית ויצירת מקומות עבודה בתחומים כמו פיתוח פרויקטים, הקמה, תפעול ותחזוקה של תחנות כוח. פריסה מוגברת של יצרני חשמל עצמאיים יכולה לתרום להזדמנויות תעסוקה מקומיות ולעורר את הכלכלה.

חדשנות טכנולוגית ופיתוח תשתיות: הכנסת סביבת שוק חופשית ל-PPAs דו-צדדיים יכולה לעודד חדשנות טכנולוגית במגזר האנרגיה. יצרני חשמל עצמאיים עשויים לשאוף לבדל את עצמם על ידי מינוף טכנולוגיות מתקדמות, שיפור יעילות אנרגטית או פיתוח מודלים עסקיים חדשניים. זה יכול להניע התקדמות בתשתית אנרגיה מתחדשת ולטפח מערכת אנרגיה בת קיימא וגמישה יותר.

סיכום:
הצגת הסכם PPA דו-צדדיים בישראל מהווה אבן דרך משמעותית בתחום האנרגיה, המיטיבה עם המשתמשים, הקהילה הרחבה יותר והכלכלה בכללותה. בחירת האנרגיה החדשה, יציבות המחיר ואימוץ האנרגיה המתחדשת מעצימה את הלקוחות תוך תמיכה ביעדי קיימות. הצמיחה הכלכלית והזדמנויות ליצירת מקומות עבודה הקשורות בהתרחבות של יצרני חשמל עצמאיים תורמים לפיתוח מקומי. בנוסף, ההוראות מטפחות חדשנות טכנולוגית וקידום תשתיות, ומניעות עתיד אנרגיה בר-קיימא וגמיש יותר עבור ישראל. שינויים אלו מציבים את המדינה כמובילה באנרגיה מתחדשת וסוללים את הדרך לעתיד נקי ומשגשג יותר1.

.

1 https://www.pv-magazine.com/2023/03/08/israel-authorizes-bilateral-ppas/