פאנלים סולאריים שלנו

4
Hi-Mo LR4 72HPH 430-460M

LR4 430-460W חד צדדי (Monofacial) מהסדרות המתקדמות בעולם

 • בעלת תפוקה של 460W

 • פורמט M6 Gallium-doped Wafer; 9-Busbar Half-Cut Cell בעל הספק מרבי של 460W ויעילות של 21.2%

 • איכות מודול פוטו-וולטאי מבטיחה אמינות לטווח ארוך

פרטים נוספים rcs-solar-img

4
Hi-Mo4 LR4-72HBD 425-455M

LR4 425-455W דו-צדדי (Bifacial) מהסדרות המתקדמות בעולם

 • בעלת תפוקה של 455W

 • פורמט Glass/glass lamination בעל הספק מרבי של 455W ויעילות של עד - 20.9%

 • איכות מודול פוטו-וולטאי מבטיחה אמינות לטווח ארוך

פרטים נוספים rcs-solar-img

5
Hi-Mo5 LR5-54HPH 400-420M

LR5 400-420W חד צדדי (Monofacial) הסדרה המתקדמת והחדשה בעולם

 • בעלת תפוקה של 420W

 • פורמט M10 Gallium-doped Wafer בעל הספק מרבי של 420W ויעילות של 21.5%

 • איכות מודול פוטו-וולטאי מבטיחה אמינות לטווח ארוך

פרטים נוספים rcs-solar-img

7
Hi-Mo7 LR5-72HGD 560-590M

LR5 560-590W דו-צדדי (Bifacial) הסדרה המתקדמת והחדשה בעולם

 • בעל תפוקה של 590W

 • בעל הספק מרבי של 590W ויעילות של 22.8%

 • איכות מודול פוטו-וולטאי מבטיחה אמינות לטווח ארוך

פרטים נוספים rcs-solar-img

5
Hi-Mo5 LR5-72HPH 535-555M

LR5 535-555W חד צדדי (Monofacial) הסדרה המתקדמת והחדשה בעולם

 • בעל תפוקה של 555W

 • פורמט 182 מ"מ M10 בעל הספק מרבי של 555W ויעילות של 21.5%

 • איכות מודול פוטו-וולטאי מבטיחה אמינות לטווח ארוך

פרטים נוספים rcs-solar-img

5
Hi-Mo5 LR5-72HBD 530-550M

LR5 530-550W דו-צדדי (Bifacial) הסדרה המתקדמת והחדשה בעולם

 • בעלת תפוקה של 540W

 • פורמט 182 מ"מ M-10 בעל הספק מרבי של 550W ויעילות של 21.3%

 • איכות מודול פוטו-וולטאי מבטיחה אמינות לטווח ארוך

פרטים נוספים rcs-solar-img